Uddannelser

Hos Danplus uddanner og certificerer vi Vegatestere. Certificeringen sikrer at behandleren får uddannelse i Vegatest Expert maskinen, samt lærer at bruge alle aspekter af apparatet, således at man i behandlingen kommer rundt om hele klienten.
Uddannelsen er funderet i det materiale jeg blev undervist i i Tyskland, men er også blevet tilpasset og videreudviklet igennem de mere end 30 år jeg har arbejdet med Vegatest. For certificerede Vegatestere er grundprincipperne de samme, uanset hvor i landet klienten får sin test foretaget.
Vi tilbyder, at kommende Vegatestere kan følge os på klinikken i hverdagen, så man kan få mere hjælp til at komme i gang. 

Trin 0 - Ring for aftale

Introduktions-seminar til Vegatest Expert apparatet

På seminaret præsenterer vi de muligheder, der er i Vegatest Expert’en. Deltagerne kan blive testet efter ønske. Vi fortæller om grundprincipperne i vegatesten. Derudover fortæller vi om erfaringerne med testmetoden og hvorfor vi går ind for en certificering. Seminaret kan bruges til at finde ud af, om du har lyst til at arbejde med denne testmetode, om du vil gå på uddannelsen eller ikke. Du får mulighed for at afprøve testteknikken under vejledning.

Seminaret foregår efter nærmere aftale, så kontakt mig og vi finder en tid sammen.
Trin 0 - Ring for aftale
Trin 1 - 17. Marts 2023

Vegatest seminar for begyndere

Seminaret henvender sig til de behandlere, der ønsker at uddanne sig og arbejde med vegatesten i deres klinik. Seminaret vil indeholde både undervisning og workshop, hvor deltagerne med støtte fra erfarne testere selv kan træne i Vegatestens muligheder. Der lægges vægt på at træne trykteknikken og få overblik over apparatets anvendelsesmuligheder. Det belyses, hvordan vi ser på sygdom, og hvad vi kan gøre for at hjælpe. Det er en forudsætning, at deltagerne har de nødvendige kundskaber i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Seminaret foregår næste gang fredag den 17. marts 2023 kl. 13 - 18, lørdag den 18. marts 2023 kl. 9 - 17 samt søndag den 19. marts 2023 kl. 9 - 16.
Trin 1 - 17. Marts 2023
Trin 2 - Efter aftale

Praktik på klinikken

Efter trin 1 laves der en individuel aftale, hvor terapeuten kommer i praktik 40 timer svarende til cirka 7 dage på klinikken hos Naturterapeuterne på Sofienhøjvej 1. Her følger deltageren vegatesterne i deres arbejde med klienter. Der vil ind imellem være mulighed for at drøfte de enkelte resultater og stille spørgsmål. Dagene vil afslutte med spørgsmål og praktisk at prøve de ting, man har set i løbet af dagen.

Det vil ligeledes være muligt, at leje sig ind nogle dage i et rum for at øve sig. Dette sker efter aftale. Praktikken vil foregå i tidsrummet fra mandag til torsdag fra kl. 9-16
Trin 2 - Efter aftale
Trin 3 - Efter aftale

Cases og test af klient

Den kommende vegatester bliver besøgt af en uddannet vegatester. Der arrangeres en behandling med en ny klient, således at den uddannede vegatester får mulighed at rette eventuelle fejl og mangler inden den endelige eksamen. Den kommende vegatester kan stille spørgsmål fra tidligere tests og få vejledning op til eksamen.

Trin 3 foregår efter aftale og senest en måned før eksamensdato.
Trin 3 - Efter aftale
Trin 4 - Dato endnu ikke fastsat

Vegatest Eksamen (teoretisk & praktisk)

Eksamen foregår i klinikken på Sofienhøjvej 1, 2300 København S. Materialet fra foregående moduler gennemgås og spørgsmål besvares. Dagen slutter af med den skriftlige prøve, som må bestås for at gå videre. På anden dag afvikles den praktiske prøve, hvor der bliver arrangeret med en ny klient, som ikke har været testet før. Bestås denne praktiske prøve tilfredsstillende får man sit certifikat.

Ved certificeringen forpligter man sig til at deltage i det årlige vegatræf for at følge op på sin uddannelse og møde de andre certificerede testere.
Trin 4 - Dato endnu ikke fastsat

Pris på uddannelsen

Vegatestuddannelsen købes som en samlet pakke. Pakken indeholder modul 1 – 4 og prisen er 25.500,- kr. Depositum for uddannelsen er 5.000,- kr., som betales senest 5 uger før uddannelsen påbegyndes. Restbeløbet betales senest 3 uge før trin 1. Alle trin afholdes min. 1 gang årligt. Uddannelsespakken skal gennemføres inden for 3 år (gyldighedsfrist).

Uddannelsen til certificeret Vegatester har en estimeret varighed på 140 timer. Meddelelser om vegatræf vil blive sendt ud til de enkelte certificerede vegatestere, når mødedato er fastlagt.

Vegatræffet koster 1.000,- kr. inkl. forplejning og materiale

Lukket Grundlovsdag

Vi holder lukket Grundlovsdag, mandag den 5. juni 2023

Ferie lukket

Vi holder lukket fra Fredag den 12. maj og frem til Søndag den 21. maj,
begge dage inkl.